Események

Nézőpont kérdése? Válság(ok) és értelmezéseik az európai periférián

Esemény kezdete: 2017.11.06. 11:00
Esemény vége: 2017.11.06. 15:00
Hely: MTA Humán Tudományok Kutatóháza, Budapest, Tóth Kálmán utca 4. fsz. 11-12. terem

Leírás:

Meghívó

Az MTA KRTK RKI társadalmi egyenlőtlenségeket kutató horizontális műhelye és a Gazdaságföldrajzi Műhely közös szervezésében rendezendő vitaülésre

A vitaülés témája:
Nézőpont kérdése? Válság(ok) és értelmezéseik az európai periférián

Időpont: 2017.11.06. 11.00-15.00
Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza, Budapest, Tóth Kálmán utca 4. fsz. 11-12. terem  

A téma:
A kapitalizmus legutóbbi válsága rendszerszintű, előre kódolt, gazdasági átrendeződéssel és alapvető geopolitikai változásokkal járt – ebben a társadalomkutatók többsége egyetért –, sokak szerint azonban nem csupán egy korszak, hanem a kapitalizmus, mint társadalmi rendszer végét is jelent(het)i.  A visszaesés és az ezzel járó átrendeződés az európai periféria egészét érintette/érinti a magterület elhúzódó gazdasági válsága és változó globális státusza miatt, az elmúlt szűk egy évtizednek mégis eltérő makrogazdasági és politikai "kimenetei" voltak/vannak a kelet-közép-európai térségben, és ezt a térbeli differenciáltságot tovább erősítették társadalmi-térbeli polarizáció és marginalizáció folyamatai szubnacionális szinten. A válság időszakában ugyanakkor újraéledtek a viták az európai perifériák függőségét, strukturális problémáit és társadalmi konfliktusait újratermelő mechanizmusokról, ezek lehetséges értelmezéseiről/megközelítéseiről. Ezek kelet-európai perifériáról (itteni, "megélt" tapasztalatokból) kiinduló kritikái azonban csak szórványosak lelhetők fel a nemzetközi szakirodalomban.
A válság lehetséges értelmezései, konkrét társadalmi-térbeli következményei, továbbá az ezekhez kötődő viták legutóbbi válságon túlmutató tanulságai az európai perifériák számára mind a KRTK RKI társadalmi-térbeli egyenlőtlenségeket kutató műhelye, mind a Gazdaságföldrajzi Műhely számára fontos, megvitatandó kérdések. A vita reményeink szerint segíti nem csak a válság-irodalom átfogóbb és mélyebb megismerését, hanem az ahhoz kapcsolódó – a kelet-európai perifériáról, mint sajátos ismeretelméleti kontextusból kiinduló – kritikák megfogalmazását is.  

Vitakérdések
1.    Miben más 2008/13-as válság, mint a korábbiak?
2.    Vannak-e a válságnak kelet-közép-európai jellemzői, s ha igen, miben ragadhatók meg?  ilyenek?
3.    A válság térben egyenlőtlenül jelentkezett – és hatásai tovább mélyítették a társadalmi-térbeli egyenlőtlenségeket. Vannak-e általánosítható tanulságai a válságnak abban a tekintetben, hogy milyen típusú térségek az egyértelmű nyertesek és vesztesek, illetve miben ragadható meg előnyös/hátrányos helyzetük? Melyek a releváns térbeli léptékei a válság térben differenciált jelentkezése és következményei vizsgálatának? Alkalmasak-e az általunk használt térkategóriák a válság körülményeinek, ill. következményeinek feltárására?
4.    Milyen alternatívái lehetnek a neoliberális (és az átmenetileg, szórványosan alkalmazott keynesiánus) társadalom- és gazdaságpolitikáknak, amelyek enyhíthetik a válság katasztrofális társadalmi következményeit a poszt-tranzíciós kelet-közép-európai társadalmakban?

Műfaj: panelvita

A vitaindítókat tartják:  
•    Szabó Imre CEU, Department of Political Science
•    Gerőcs Tamás MTA KRTK Világgazdasági Intézet
•    Molnár Ernő, DE Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék 
•    Nagy Erika MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete

Moderátor: Czirfusz Márton MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött;  jelentkezni Vámosné Zöld Mártánál lehet  az alábbi e-mail címen: zoldm@rkk.hu 

Jelentkezési határidő: 2017.10.27.

Parkolási lehetőség: a Lurdy-ház parkolójában (10 perc séta a kutatóháztól)
Javasolt irodalom:

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00343404.2013.834044

http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=a7d72c85-752f-4e67-ba9d-fbe1ee611544%40sessionmgr101

http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0309132514564046

http://spot.colorado.edu/~bairj/Research_&_Publications_files/Commodity%20Chains%20and%20the%20Uneven%20Geographies%20of%20Global%20Capitalism%20A%20disarticulations%20perspective.pdf

http://vki.hu/files/download_945.html

 

Economics with policy - international seminar series organized by the Centre for Economic and Regional Studies

A monthly event, it features the presentation of an academic paper and a shortdiscussion. In this seminar, papers will be presented on diverse topics from international trade, regional development, competition, game theory to labor markets or education. A one hour presentation will be followed by a moderated policy discussion where the author and the moderator will discuss the policy relevant conclusions and potential applications in the European Union and Hungary.

„Vándorszeminárium” a KRTK három intézetének közös szervezésében - 2016. április 18.

A KRTK három intézetének közös szervezésében működő „vándorszeminárium” sorozat előadásain eltérő perspektívából, eltérő elemzési módszerekkel és eltérő diszciplínák keretei között vizsgálunk azonos vagy egymáshoz szorosan kapcsolódó jelenségeket. A mostani alkalom témája a migráció, helyszíne ezúttal Pécs.

DTI 70 jubileumi konferencia

2013. június 27-28. Pécs

Kiemelt híreink

Absztrakt 2018. december 5.

Absztrakt 2018. december 5. Tartalomból: A migráció feminizációjáról (avagy házi idősgondozás külföldön), Nem-kognitív készségek a munkaerőpiacon, Merre tovább Brazília?, Az ERASMUS program céljai és eredményei, Külföldiek gyarmata, vagy a gazdasági fejlődés motorja?, Neurális háló használata munkapiaci előrejelzésben, További kutatások, Cikkajánló, Előadások, Publikációk

Álláshirdetés

A Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont a ″Közalkalmazottak jogállásáról szóló″ 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet tudományos segédmunkatárs munkakörök betöltésére.

Economics with policy - international seminar series organized by the Centre for Economic and Regional Studies

A monthly event, it features the presentation of an academic paper and a shortdiscussion. In this seminar, papers will be presented on diverse topics from international trade, regional development, competition, game theory to labor markets or education. A one hour presentation will be followed by a moderated policy discussion where the author and the moderator will discuss the policy relevant conclusions and potential applications in the European Union and Hungary.

További híreink »