Események


VGI NOVEMBERI MŰHELYBESZÉLGETÉS

2017.11.02.

MEGHÍVÓ

Az MTA KRTK Világgazdasági Intézet szeretettel meghívja Önt a

VGI MŰHELYBESZÉLGETÉSEK

következő előadására, melynek témája:


Az orosz energetikai exportdiverzifikáció hatása az európai piacokra – - jobb-e Ázsia Európánál?

Az előadást tartja: Deák András, a VGI tudományos főmunkatársa, kutatócsoport-vezetője;

Kérjük, részvételi szándékát jelezze a vgi.titkarsag@krtk.mta.hu e-mailcímen. További információk a www.vki.hu weboldalon.


Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4. földszint, 11-12. terem

Nézőpont kérdése? Válság(ok) és értelmezéseik az európai periférián

2017.11.06.

Meghívó

Az MTA KRTK RKI társadalmi egyenlőtlenségeket kutató horizontális műhelye és a Gazdaságföldrajzi Műhely közös szervezésében rendezendő vitaülésre

A vitaülés témája:
Nézőpont kérdése? Válság(ok) és értelmezéseik az európai periférián

Időpont: 2017.11.06. 11.00-15.00
Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza, Budapest, Tóth Kálmán utca 4. fsz. 11-12. terem  

A téma:
A kapitalizmus legutóbbi válsága rendszerszintű, előre kódolt, gazdasági átrendeződéssel és alapvető geopolitikai változásokkal járt – ebben a társadalomkutatók többsége egyetért –, sokak szerint azonban nem csupán egy korszak, hanem a kapitalizmus, mint társadalmi rendszer végét is jelent(het)i.  A visszaesés és az ezzel járó átrendeződés az európai periféria egészét érintette/érinti a magterület elhúzódó gazdasági válsága és változó globális státusza miatt, az elmúlt szűk egy évtizednek mégis eltérő makrogazdasági és politikai "kimenetei" voltak/vannak a kelet-közép-európai térségben, és ezt a térbeli differenciáltságot tovább erősítették társadalmi-térbeli polarizáció és marginalizáció folyamatai szubnacionális szinten. A válság időszakában ugyanakkor újraéledtek a viták az európai perifériák függőségét, strukturális problémáit és társadalmi konfliktusait újratermelő mechanizmusokról, ezek lehetséges értelmezéseiről/megközelítéseiről. Ezek kelet-európai perifériáról (itteni, "megélt" tapasztalatokból) kiinduló kritikái azonban csak szórványosak lelhetők fel a nemzetközi szakirodalomban.
A válság lehetséges értelmezései, konkrét társadalmi-térbeli következményei, továbbá az ezekhez kötődő viták legutóbbi válságon túlmutató tanulságai az európai perifériák számára mind a KRTK RKI társadalmi-térbeli egyenlőtlenségeket kutató műhelye, mind a Gazdaságföldrajzi Műhely számára fontos, megvitatandó kérdések. A vita reményeink szerint segíti nem csak a válság-irodalom átfogóbb és mélyebb megismerését, hanem az ahhoz kapcsolódó – a kelet-európai perifériáról, mint sajátos ismeretelméleti kontextusból kiinduló – kritikák megfogalmazását is.  

Vitakérdések
1.    Miben más 2008/13-as válság, mint a korábbiak?
2.    Vannak-e a válságnak kelet-közép-európai jellemzői, s ha igen, miben ragadhatók meg?  ilyenek?
3.    A válság térben egyenlőtlenül jelentkezett – és hatásai tovább mélyítették a társadalmi-térbeli egyenlőtlenségeket. Vannak-e általánosítható tanulságai a válságnak abban a tekintetben, hogy milyen típusú térségek az egyértelmű nyertesek és vesztesek, illetve miben ragadható meg előnyös/hátrányos helyzetük? Melyek a releváns térbeli léptékei a válság térben differenciált jelentkezése és következményei vizsgálatának? Alkalmasak-e az általunk használt térkategóriák a válság körülményeinek, ill. következményeinek feltárására?
4.    Milyen alternatívái lehetnek a neoliberális (és az átmenetileg, szórványosan alkalmazott keynesiánus) társadalom- és gazdaságpolitikáknak, amelyek enyhíthetik a válság katasztrofális társadalmi következményeit a poszt-tranzíciós kelet-közép-európai társadalmakban?

Műfaj: panelvita

A vitaindítókat tartják:  
•    Szabó Imre CEU, Department of Political Science
•    Gerőcs Tamás MTA KRTK Világgazdasági Intézet
•    Molnár Ernő, DE Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék 
•    Nagy Erika MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete

Moderátor: Czirfusz Márton MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött;  jelentkezni Vámosné Zöld Mártánál lehet  az alábbi e-mail címen: zoldm@rkk.hu 

Jelentkezési határidő: 2017.10.27.

Parkolási lehetőség: a Lurdy-ház parkolójában (10 perc séta a kutatóháztól)
Javasolt irodalom:

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00343404.2013.834044

http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=a7d72c85-752f-4e67-ba9d-fbe1ee611544%40sessionmgr101

http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0309132514564046

http://spot.colorado.edu/~bairj/Research_&_Publications_files/Commodity%20Chains%20and%20the%20Uneven%20Geographies%20of%20Global%20Capitalism%20A%20disarticulations%20perspective.pdf

http://vki.hu/files/download_945.html

 


Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza, Budapest, Tóth Kálmán utca 4. fsz. 11-12. terem

KTI szeminárium

2017.11.09.

Előadás:

Sebestyén Tamás
Aggregált ingadozás és koncentrált keresleti sokkok
Létezik-e célzott támadás a makroökonómiában?


Helyszín: Új helyszín! MTA Humán Tudományok Kutatóháza, Budapest, Tóth Kálmán utca 4. földszinti konferenciaterem

DTO Pécsi Szeminárium

2017.11.13.

Az MTA KRTK RKI Dunántúli Tudományos Osztály "DTO Pécsi Szeminárium"
sorozatának következő programjának keretében Lakócai Csaba tudományos segédmunkatárs tart előadást, melynek címe:

Helyi pénzek és újfajta fejlesztési szempontok 

Felkért hozzászóló: Gál Zoltán CSc., tudományos főmunkatárs.

Az előadást követően lehetőség lesz az abban felvázolt kérdések és eredmények megvitatására.

Kérem továbbítsák a meghívót a kollégáik és hallgatóik felé, szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!


Helyszín: MTA KRTK RKI DTO Tanácsterem (Pécs, Papnövelde u. 22.)

Dr. Hardi Tamás előadása - Magyar Tudomány Ünnepe 2017

2017.11.15.

A Magyar Földrajzi Társaság Kisalföldi Osztálya,
az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Nyugat-magyarországi Tudományos Osztály
és a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar
Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszék
a Magyar Tudomány Ünnepe 2017 rendezvénysorozat keretében
a következő előadást szervezi meg:

Dr. Hardi Tamás PhD

/Tudományos főmunkatárs, egyetemi docens/
MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
Nyugat-magyarországi Tudományos Osztály, Széchenyi István Egyetem, Győr

GEOPOLITIKA ÉS TERMÉSZETI KINCSEK A DUNA-DELTÁBAN

A részvétel díjmentes!


Helyszín: MTA KRTK RKI NYUTO 9022 Győr, Liszt F. u. 10. Előadóterem

Transition in Agriculture – Agricultural Economics in Transition XIV.

2017.11.16. - 2017.11.17.

Thursday, 16 November, 2017

9:00     Imre Fertő (CERS IE-HAS/KU/CUB): Introduction

Productivity and Effiency Analysis

9:10     Bakucs Zoltán (CERS IE-HAS): The Impact of Climate Change on the Efficiency of Hungarian Crop Sector

9:50     Lukas Cehura (Czech University of Life Sciences) and Raushan Bokusheva (OECD): Measuring the effect of subsidies on PTE

10:30   Coffee break

10:50   Baráth Lajos (CERS IE-HAS): Productivity Analysis in EU agriculture under consideration of different technologies: A Common Factor Approach

11:30   Natalia Kuosmanen (Natural Resources Institute Finland) and Timo Kuosmanen (Aalto University) How creative destruction of farms affects total factor productivity of Finnish agricultural sector?

12:10   13:10   Lunch break

Food Chain Issues

13:10   Xavier Gellynck (Ghent University, Division of Agri-Food Marketing and Chain Management): Strenghtening the farmers' position in the chain through increased market transparency: Lessons from the literature

13:50   Adrienn Molnár (CERS IE-HAS/ Ghent University, Division of Agri-Food Marketing and Chain Management): Development approaches for agribusiness SMEs for improving their supply chain performance

14:30   Štefan Bojnec (University of Primorska): Drivers of Farm Income Risk in Slovenia

15:10   Coffee break

15:30   Aldona Stalgiené (Lithuanian Insitute of Agricultural Economics): Dairy farmers' business strategies in Lithuania, Poland, Slovenia and Netherlands

Agricultural Trade

16:10   Alessandro Olper (University of Milan):  Standards, Trade Margins and Product Quality: Firm-level Evidence from Peru

16:50   Imre Fertő (CERS IE-HAS): Extensive and Intensive Margin of Agri-Food Trade in the European Union

19:00   Conference dinner


Friday, 17 November, 2017


Rural Development

9:00     Joseph Molnar (Auburn University): Tax Credits and Loan Programs for Community Facilities and Economic Development: Complex Tools, Limited Local Capacity, and Barriers to Participation

9:40     Jan Fałkowski (University of Warsaw): Looking at land inequality through the lenses of informal institutions: some evidence on religious participation in Poland

10:20   Coffee break

10:40   Sara Brown(HAS/ United States-Hungarian Fulbright Independent Researcher) The Social Economy on the Rise in Rural Washington State USA

11:20   Katarzyna Zawalińska (Institute of Rural and Agricultural Development - Polish Academy of Sciences): The role of CAP in land-use conflicts: regional analysis for Poland

12:00   13:00   Lunch break

13:00   Błażej Jendrzejewski (Institute of Rural and Agricultural Development - Polish Academy of Sciences): Integration of natural capital with the System of National Accounts for CGE modelling

13:40   Chris High (University of Lund) and Gusztáv Nemes (MTA KRTK KTI): M&E and social learning in rural development:  A theoretical framework and three case studies – pt 1

14:20   Chris High (University of Lund) and Gusztáv Nemes (MTA KRTK KTI): M&E and social learning in rural development:  A theoretical framework and three case studies – pt 2

15:00   Imre Fertő (CERS IE-HAS/KE/CUB): Conference closure

18:00   Party

 

 

 

 

 


Helyszín: 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4. Ground Floor room K 0.13-K0.14

KTI szeminárium

2017.11.16.

Előadás:

Kőszegi Botond

Browsing versus Studying Offers


Helyszín: Új helyszín! MTA Humán Tudományok Kutatóháza, Budapest, Tóth Kálmán utca 4. földszinti konferenciaterem

KTI Szeminárium - habilitációs előadás

2017.11.20.

Lengyel Balázs
Munkavállalók mobilitása, kapcsolathálózataik és a régiók termelékenysége


Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza, Budapest, Tóth Kálmán utca 4. földszinti K-013 sz. konferenciaterem

A piac és az állam az ember szolgálatában (?)

2017.11.23.

Aktuális társadalmi, gazdasági kérdések a Katolikus Egyház tanításának tükrében


10.00-10.10: Köszöntő

10.10-12.30: Plenáris ülés: A piac az ember szolgálatában (?)

10.10-10.30: Kránitz Mihály: Jézus és a pénz
10.30-10.50: Botos Katalin: Morális alapú közgazdaságtan
10.50-11.10: Katona Klára: A pénzügyi közvetítőrendszer gazdasági hatásának vizsgálata az Egyház tanításának szemszögéből
11.10-11.30: Schlett András: Személy és gazdaság. Megjegyzések a gazdasági élet kulturális összefüggéseiről
11.30-11.50: Kőrösi István: A pápai enciklikák gazdasági tanítása a Rerum Novarumtól a Laudato Si-ig.

11.50-12.30: Vita

12.30-13.30: Ebédszünet

13.30-15.50: Plenáris ülés: Az állam az ember szolgálatában (?)

13.30-13.50: Szalai Ákos: A kormányzati kudarcok modellje - a Társadalmi Tanítás vakfoltja?
13.50-14.10: Schanda Balázs: Az állam a közjó szolgálatában
14.10- 14.30: Hörcher Ferenc: Szubszidiaritás, önkormányzás és az egyéni felelősség elve
14.30-14.50: Balázs Zoltán: Az állam határai
14.50-15.10: Mike Károly: Az ökológia, mint erkölcsi giccs, és mint prudens kormányzás

15.10- 15.50: Vita

15.50: Katona Klára: Zárszó

 


Helyszín: PPKE Jog- és Államtudományi Kar 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28-30.Szent II. János Pál Pápa terem

Economics with policy - International seminar series

2017.11.23.

Lecture:

Matt V. Leduc (Aix-Marseille School of Economics, Aix-Marseille Université / GREQAM): Networked markets and relational contracts


Helyszín: new venue! - Budapest, Tóth Kálmán u. 4, 1097, ground floor room 13-14

„Kísérlet és Empíria – Munkaerőpiaci kutatások 2017” sziráki konferencia

2017.11.24. - 2017.11.25.

 

Az idei sziráki konferencia a hagyományos munkaerőpiaci és oktatási empirikus kutatások mellett összegyűjti a társadalomtudományon belül kísérleti módszertannal készülő legújabb kutatásokat is. A kísérleti kutatások felsorakoztatásának apropóját az MTA Humán Tudományok Kutatóházában, a KRTK és a TK kooperációjában létrejövő új kísérleti laboratórium adja. Ez a laboratórium a jövőben hasonló társadalomtudományi kísérletek lebonyolításának ad majd teret.
A hagyományoknak megfelelően a konferencián idén is lesznek a munkaerő-piaccal kapcsolatos kutatások, olyan tematikus blokkokban, mint a “munkaerő kínálat”, a “munkaerő és egyenlőtlenség” vagy a “közfoglalkoztatás.”

A konferencia programja

2017. november 24. (péntek)

11.00-12.00 Regisztráció
12.00-13.15 Ebéd
13.20-13:30 Megnyitó: Horn Dániel

Oktatás – Kísérlet

Szekcióvezető: Keller Tamás

13.30-14.00 Lovász Anna – Ewa Cukrowska-Torzewska – Rigó Mariann – Szabó-Morvai Ágnes – Kiss Andrea: Nemek közötti különbségek a szubjektív visszajelzés hatásában – egy online kísérlet eredményei
14.00-14.30 Drucker Luca – Horn Dániel – Kiss Hubert János: Mely preferenciák járnak együtt az iskolai teljesítménnyel?
14.30-15.00 Keller Tamás – Takács Károly – Felix Elwert: De igen, képes vagy rá! A gimnáziumba történő jelentkezés ösztönzése – egy hálózatalapú információs terep-kísérlet
15.00-15.15 Szünet

Randomizált kísérletek a társadalomtudományokban

Szekcióvezető: Takács Károly

15.15-15.45 Hannák Anikó: Előítéletesség a szabadúszóknak szóló online piactereken
15.45-16.15 Janky Béla: Társas preferenciák vizsgálata: Mit tanulhatunk a politikai pszichológusok survey-kísérleteiből?
16.15-16.45 Takács Károly – Giangiacomo Bravo – Flaminio Squazzoni: Az ajánlások és a hálózati információáramlás növeli a diszkriminációt: Egy laboratóriumi kísérlet eredményei
16.45-17.00 Szünet

Munkaerő kínálat

Szekcióvezető: Telegdy Álmos

17.00 -17.30 Bördős Katalin – Major Klára: A képzett és a képzetlen munkaerő közötti helyettesítés rugalmasság becslése
17.30 -18.00 Hermann Zoltán: A szakiskolai oktatás kiterjesztésének hatása – Egy magyarországi szakképzési reform tanulságai
18.00 -18.30 Telegdy Álmos: A technológiai változás hatásai a munkaerőpiacra
19.00-20.30 Vacsora

2017. november 25. (szombat)

Közfoglalkoztatás, munkapiaci szolgáltatások

Szekcióvezető: Munkácsy Ferenc

9.00-9.30 Molnár György – Bazsalya Balázs: A közfoglalkoztatás területi megoszlása – kvantitatív és kvalitatív elemzés
9.30-10.00 Bazsalya Balázs – Bódis Lajos – Molnár György: Tervalku a közfoglalkoztatásban
10.00-10.30 Szabó-Morvai Ágnes – Lovász Anna: Gyermekellátás és az anyák munkakínálata – 7 EU ország kvázi-kísérleti becsléseinek összehasonlítása
10.30-10.50 Csillag Márton – Molnár Tamás: Képzéssel a munkaerőhiány ellen? – A munkaügyi központok által szervezett vagy finanszírozott képzések célzása és eredményessége
10.50-11.00 Szünet

Munkaerő és egyenlőtlenség

Szekcióvezető: Lőrincz László

11.00-11.30 Krekó Judit: Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása: segít-e a rehabilitációs hozzájárulás?
11.30-12.00 Lindner Attila – Muraközy Balázs – Reizer Balázs: Innováció és vállalati szintű bér egyenlőtlenség
12.00-12.30 Lőrincz László – Csáfordi Zsolt – Kiss Károly Miklós: Munkaerő mobilitás és iparágon belüli termelékenység különbségek: empirikus eredmények és egy ágens-alapú modell
12.30-12.35 Zárszó: Horn Dániel
12.40-14.00 Ebéd

Az előző évi sziráki konferenciák oldalai:

2016 2015 2014 2013  2012 2011 2010  2009  2008  2007  2006

 


Helyszín: Szirák, Teleki-Degenfeld Kastélyszálló

Economics with policy - International seminar series

2017.11.24.

Ugo Fratesi (Politecnico di Milano)
Border regions in Europe: obstacles, (in)efficiency and compensation
(joint work with Roberta Capello and Andrea Caragliu)
Abstract: Border regions have special situation within EU Member states, since along borders run barriers of different physical institutional and cultural nature. Therefore, border regions have been the target of cross-border policies to reduce these obstacles and fully exploit their growth potential. The seminar starts by identifying whether EU border regions suffer more from inefficiencies or underendowment because of the border, then analyses which types of obstacles are obstructing the exploitation of which growth assets, finally it explores the possibility of compensating underendowment or internal inefficiency with increased internal or external efficiency.


Helyszín: 7621 Pécs, Papnövelde u. 22. - Institute for Regional Studies, conference room

KTI Szeminárium - habilitációs előadás

2017.11.27.

 

Előadás:

Lovász Anna
Nemek közötti eltérések a teljesítményben és a környezeti tényezők hatása a szubjektív visszajelzések szerepe online kísérletek alapján
/habilitációs előadás/


Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza, Budapest, Tóth Kálmán utca 4. földszinti K-013 sz. konferenciaterem

KTI szeminárium

2017.11.30.

Lecture:

Szell Michael
Exploring quantitatively sharing benefits and inequalities in urban transportation

We introduce the notion of shareability network, which allows us to model the collective benefits of sharing rides as a function of passenger inconvenience, and to efficiently compute optimal sharing strategies on massive datasets. We first apply this framework to a dataset of millions of taxi trips taken in New York City, showing that with increasing but still relatively low passenger discomfort, cumulative trip length can be cut by 40% or more. This benefit comes with reductions in service cost, emissions, and with split fares, hinting toward a wide passenger acceptance of such a shared service. Shareability as a function of trip density saturates fast, suggesting effectiveness of the taxi sharing system also in cities with much sparser taxi fleets or when willingness to share is low. Applying the same framework to a diverse set of world cities, we find that a natural rescaling collapses all shareability curves onto a single, universal curve. We explain this scaling law theoretically with a simple model that predicts the potential for ride sharing in any city, using a few basic urban quantities and no adjustable parameters. Accurate extrapolations of this type will help planners, transportation companies, and society at large to shape a sustainable path for urban growth. Finally, we present “What the Street!?” (whatthestreet.moovellab.com), an online platform for the interactive exploration of city-wide mobility spaces. The aim of What the Street!? is to facilitate the intuitive exploration of (wasted) mobility space in cities, exploring to which extent space is distributed unevenly between different modes of transportation. We demonstrate how this data visualization of re-ordered city spaces can effectively inform relevant stakeholders and the public about large-scale reductions of parking spaces in future scenarios of wide-spread car-sharing.


Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza, Budapest, Tóth Kálmán utca 4. földszinti előadóterem

A közoktatás indikátorrendszere 2019 – könyvbemutató

A közoktatás indikátorrendszere 2019 – könyvbemutatóA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézete és az MTA Emberi Erőforrások Gazdaságtana Tudományos Bizottsága tisztelettel meghívja Önt „A közoktatás indikátorrendszere 2019” című kötet szakmai bemutatójára.

Munkaerőpiaci Tükör – 2018 könyvbemutató

Munkaerőpiaci Tükör – 2018 könyvbemutatóA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézete és az MTA Emberi Erőforrások Gazdaságtana Tudományos Bizottsága tisztelettel meghívja Önt a „Munkaerőpiaci Tükör – 2018 Közelkép: Fiatalok az iskolában és a munkaerőpiacon” című kötet szakmai bemutatójára.

A Magyar Közgazdaságtudományi Egyesület XIII. éves konferenciája - 2019. december 19-20., csütörtök-péntek

A Magyar Közgazdaságtudományi Egyesület XIII. éves konferenciája - 2019. december 19-20., csütörtök-péntekTársrendező: KRTK Közgazdaságtudományi Intézet, helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza (Budapest 1097, Tóth Kálmán u. 4.)

Kiemelt híreink

Czirfusz Márton az álláskeresők helyzetéről nyilatkozik a Népszavának

Czirfusz Márton az álláskeresők helyzetéről nyilatkozik a Népszavának ″Czirfusz Márton, a Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont tudományos munkatársa a végleges létszámok eldöntése előtt azt is megvizsgálná, mi lett azokkal a közfoglalkoztatott asszonyokkal, akik a veszélyhelyzetben nem tudták megoldani a gyermekeik felügyeletét, s így nem tudtak megjelenni a munkában. ″

Kutatóink új bejegyzései az intézeti blogokban

Kutatóink új bejegyzései az intézeti blogokban Oblath Gábor írását a Közgazdaság-tudományi Intézet blogjában, Ricz Juditét pedig a Világgazdasági Intézetében olvashatják.

Czaller László, Elekes Zoltán és Tóth Gergő: A távoli munkavégzés ágazati és területi esélyei

Czaller László, Elekes Zoltán és Tóth Gergő: A távoli munkavégzés ágazati és területi esélyei AZ Agglomeráció és Társadalmi Kapcsolathálózatok kutatócsoport munkatársainak elemzése a KTI koronavírus-rovatában.

További híreink »