Események

Vendégváró - MTA KRTK Világgazdasági Intézet

Esemény kezdete: 2018.05.24. 10:00
Esemény vége: 2018.05.24. 12:00
Hely: MTA Humán Tudományok Kutatóháza 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4. földszint 13-14. terem

Leírás:

Előadás: Az EU támogatások hatása a magyar gazdaságra: 2007-2015

Előadók: László Csaba, vezérigazgató (Malcon Zrt.)
és Vértes András, elnök (GKI Gazdaságkutató Zrt.)

Kérjük, részvételi szándékát jelezze a vgi.titkarsag@krtk.mta.hu e-email címen.

További információk a www.vki.hu weboldalon.

 

Budapest – és a maradék? A társadalmi-térbeli egyenlőtlenségek főváros-vidék dimenziója Magyarországon

Esemény kezdete: 2018.05.24. 11:00
Esemény vége: 2018.05.24. 15:00
Hely: MTA KRTK RKI Dunántúli Tudományos Intézete, Pécs, Papnövelde u. 22.

Leírás:

Meghívó

 

Az MTA KRTK RKI társadalmi egyenlőtlenségeket kutató horizontális műhelye szervezésében rendezendő vitaülésre

 

A vitaülés címe:

Budapest – és a maradék? A társadalmi-térbeli egyenlőtlenségek főváros-vidék dimenziója Magyarországon

A téma:

A főváros-vidék megosztottságnak mély történelmi gyökerei vannak Magyarországon. A társadalmi-térbeli egyenlőtlenségek e dimenziója elválaszthatatlanul összekapcsolódott a perifériás kapitalizmus kereteinek formálódásával, az államszocializmus térbeli szerveződésével – majd újratermelődött a posztszocialista átmenet társadalmi viszonyai között.  Utóbbi folyamat megragadható a társadalmi viszonyok legtöbb metszetében, a tőkefelhalmozás és a migráció folyamataiban, a vállalati kapcsolatrendszerekben, az állami intézmények szerveződésének hatalmi viszonyaiban, az információáramlás és a tudástermelés térbeli egyenlőtlenségeiben stb. A főváros/vidék dichotómiára épülő, az azt (gyakran hallgatólagosan) eleve létezőként elfogadó érvelések a közéleti és a tudományos diskurzusokban maguk is hozzájárulnak az egyenlőtlenségek és az azokat fenntartó hatalmi viszonyok újratermeléséhez. Ezért – elfogadva azt a kritikai társadalomkutatói álláspontot, amely szerint a társadalmi egyenlőtlenségek feltárásán túl szerepet kell vállalnunk ezek enyhítésében-kezelésében is – műhelyvitánk során olyan összetett, függőségre, kizsákmányolásra, reciprocitásra stb. épülő viszonyrendszereket igyekszünk feltárni, amelyek ma meghatározzák a főváros és az azon „kívül” létező Magyarország közötti különbségeket, és formálják az ezzel kapcsolatos közbeszédet, illetve a tudományos vitákat is. 

 

Vitakérdéseink:

(1)    Milyen indikátorok mentén ragadható meg a főváros-vidék egyenlőtlenség? Mennyiben relevánsak ezek a különbségeket újratermelő társadalmi-térbeli folyamatok/viszonyok megragadására? Milyen alternatíváink vannak?

(2)    Kik (mely társadalmi csoportok, ill. szervezetek) a kulcsszereplői a dichotómia újratermelődésének? Milyen módon aknázzák ki a főváros-vidék különbségeket? Egyértelműek-e ebben a viszonyrendszerben a hatalmi viszonyok? Miben/mennyiben függ a főváros az azon kívüli folyamatoktól, szereplőktől? Melyek a fővárosi/azon kívüli szereplők közötti konfliktusok színterei (mire irányulnak a konfliktusok és milyen keretek között manifesztálódnak)? Mi volt a kimenete a „feltérképezett” konfliktusoknak?

(3)    Mennyiben és miben tekinthetők sajátosnak a magyarországi viszonyok – figyelembe véve, hogy a metropolisz-térségek gazdasági és politikai súlya növekszik Európában és azon kívül is? 

 

Vitaindítók:

Füzér Katalin, PTE BTK TMI Szociológia Tanszék

Pósfai Zsuzsanna, Kritikai Városkutatás Műhely

Nagy Gábor, MTA KRTK RKI ATO Békéscsabai Kutatócsoport

 

Korreferátum: Mihály Melinda, MTA KRTK RKI ATO Békéscsabai Kutatócsoport

 

Moderátor: Jelinek Csaba, MTA KRTK RKI KÉTO, Budapest

 

A részvétel ingyenes, de kérünk mindenkit, hogy jelezze előre részvételi szándékát legkésőbb május 18-ig a következő e-mail címek valamelyikén: zoldm@rkk.hu; nagye@rkk.hu

 

Mindenkit szeretettel várunk!

 

A szervezők

KTI szeminárium

Esemény kezdete: 2018.05.24. 14:00
Esemény vége: 2018.05.24. 16:00
Hely: MTA Humán Tudományok Kutatóháza, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. fszt. K13 terem

Leírás:

Koen Declerq (KU Leuven)
Gender differences in applying for STEM programs in higher education: evidence from a policy shift in Hungary (with Júlia Varga)

Abstract
We study how admission policies differently affect enrollment decisions of men and women and how these policies can increase enrollment of women in STEM programs. We apply our analysis to Hungary, where 44% of men and only 11% of women preferred a STEM program in their first year in higher education. We investigate how a policy reform that limited access to subsidized non-STEM programs, differently affected application decisions of men and women. We find that the reform reduced the number of students applying to higher education, and especially discouraged participation of women. After the reform, more men and women applied to STEM programs or non-subsidized non-STEM programs in which they have to pay tuition fees. This latter effect is more larger for women. We proceed by estimating a structural model to analyze how the responsiveness to admission probabilities in application decisions differs between men and women, and find that women are more sensitive to admission probabilities. We estimate the model on a sample before the policy reform and externally validate the model on the cohort affected by the reform. Finally, we use the model to simulate the impact of alternative admission policies on enrollment in STEM programs.

Economics with policy - international seminar series organized by the Centre for Economic and Regional Studies

A monthly event, it features the presentation of an academic paper and a shortdiscussion. In this seminar, papers will be presented on diverse topics from international trade, regional development, competition, game theory to labor markets or education. A one hour presentation will be followed by a moderated policy discussion where the author and the moderator will discuss the policy relevant conclusions and potential applications in the European Union and Hungary.

„Vándorszeminárium” a KRTK három intézetének közös szervezésében - 2016. április 18.

A KRTK három intézetének közös szervezésében működő „vándorszeminárium” sorozat előadásain eltérő perspektívából, eltérő elemzési módszerekkel és eltérő diszciplínák keretei között vizsgálunk azonos vagy egymáshoz szorosan kapcsolódó jelenségeket. A mostani alkalom témája a migráció, helyszíne ezúttal Pécs.

DTI 70 jubileumi konferencia

2013. június 27-28. Pécs

Kiemelt híreink

Absztrakt 2019. január 15.

Absztrakt 2019. január 15. A tartalomból: Mai államkapitalizmus, Brexit és az ír backstop, Nők a munkaerőpiacon, Közszolgák, köztudósok és az Akadémia, Emlékezés Michael C. Lovellre, további kutatások, cikkajánló, programajánló, publikációk

Economics with policy - international seminar series organized by the Centre for Economic and Regional Studies

A monthly event, it features the presentation of an academic paper and a shortdiscussion. In this seminar, papers will be presented on diverse topics from international trade, regional development, competition, game theory to labor markets or education. A one hour presentation will be followed by a moderated policy discussion where the author and the moderator will discuss the policy relevant conclusions and potential applications in the European Union and Hungary.

Newsletter 3/2018

Newsletter 3/2018 July - September 2018

További híreink »