Események


KTI szeminárium

2018.04.26.

Mihályi Péter
A 2. és 3. Orbán kormány visszaállamosításai


Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. fszt. K13 terem

KTI szeminárium

2018.05.03.

Giovanna D’Inverno / IMT School for Advanced Studies Lucca/

The effect of additional resources for disadvantaged students: Evidence from a conditional efficiency model /Authors: Kristof De Witte, Mike Smet, Giovanna D’Inverno/

Abstract:

Inequalities in educational and lifelong learning opportunities prevent individuals from reaching their full potential and their personal satisfaction. To reduce the impact of disadvantaged backgrounds on educational achievement, many policies have been promoted. Among them, the Flemish Community of Belgium offers an interesting setting given the inequality level experienced by its educational system. Specifically, the Flemish Ministry of Education enacted a program to provide additional funding to schools with a significant proportion of disadvantaged students. These additional resources are allocated according to an exogenous cut-off. We exploit this information to evaluate the effect of additional funding for disadvantaged students on educational outcomes by using a conditional efficiency analysis. Particular attention is devoted to the impact of socio-economic background variables. Our analysis relies on administrative data on students in secondary education in Flanders.


Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. fszt. K13 terem

Budapest – és a maradék? A társadalmi-térbeli egyenlőtlenségek főváros-vidék dimenziója Magyarországon

2018.05.24.

Meghívó

 

Az MTA KRTK RKI társadalmi egyenlőtlenségeket kutató horizontális műhelye szervezésében rendezendő vitaülésre

 

A vitaülés címe:

Budapest – és a maradék? A társadalmi-térbeli egyenlőtlenségek főváros-vidék dimenziója Magyarországon

A téma:

A főváros-vidék megosztottságnak mély történelmi gyökerei vannak Magyarországon. A társadalmi-térbeli egyenlőtlenségek e dimenziója elválaszthatatlanul összekapcsolódott a perifériás kapitalizmus kereteinek formálódásával, az államszocializmus térbeli szerveződésével – majd újratermelődött a posztszocialista átmenet társadalmi viszonyai között.  Utóbbi folyamat megragadható a társadalmi viszonyok legtöbb metszetében, a tőkefelhalmozás és a migráció folyamataiban, a vállalati kapcsolatrendszerekben, az állami intézmények szerveződésének hatalmi viszonyaiban, az információáramlás és a tudástermelés térbeli egyenlőtlenségeiben stb. A főváros/vidék dichotómiára épülő, az azt (gyakran hallgatólagosan) eleve létezőként elfogadó érvelések a közéleti és a tudományos diskurzusokban maguk is hozzájárulnak az egyenlőtlenségek és az azokat fenntartó hatalmi viszonyok újratermeléséhez. Ezért – elfogadva azt a kritikai társadalomkutatói álláspontot, amely szerint a társadalmi egyenlőtlenségek feltárásán túl szerepet kell vállalnunk ezek enyhítésében-kezelésében is – műhelyvitánk során olyan összetett, függőségre, kizsákmányolásra, reciprocitásra stb. épülő viszonyrendszereket igyekszünk feltárni, amelyek ma meghatározzák a főváros és az azon „kívül” létező Magyarország közötti különbségeket, és formálják az ezzel kapcsolatos közbeszédet, illetve a tudományos vitákat is. 

 

Vitakérdéseink:

(1)    Milyen indikátorok mentén ragadható meg a főváros-vidék egyenlőtlenség? Mennyiben relevánsak ezek a különbségeket újratermelő társadalmi-térbeli folyamatok/viszonyok megragadására? Milyen alternatíváink vannak?

(2)    Kik (mely társadalmi csoportok, ill. szervezetek) a kulcsszereplői a dichotómia újratermelődésének? Milyen módon aknázzák ki a főváros-vidék különbségeket? Egyértelműek-e ebben a viszonyrendszerben a hatalmi viszonyok? Miben/mennyiben függ a főváros az azon kívüli folyamatoktól, szereplőktől? Melyek a fővárosi/azon kívüli szereplők közötti konfliktusok színterei (mire irányulnak a konfliktusok és milyen keretek között manifesztálódnak)? Mi volt a kimenete a „feltérképezett” konfliktusoknak?

(3)    Mennyiben és miben tekinthetők sajátosnak a magyarországi viszonyok – figyelembe véve, hogy a metropolisz-térségek gazdasági és politikai súlya növekszik Európában és azon kívül is? 

 

Vitaindítók:

Füzér Katalin, PTE BTK TMI Szociológia Tanszék

Pósfai Zsuzsanna, Kritikai Városkutatás Műhely

Nagy Gábor, MTA KRTK RKI ATO Békéscsabai Kutatócsoport

 

Korreferátum: Mihály Melinda, MTA KRTK RKI ATO Békéscsabai Kutatócsoport

 

Moderátor: Jelinek Csaba, MTA KRTK RKI KÉTO, Budapest

 

A részvétel ingyenes, de kérünk mindenkit, hogy jelezze előre részvételi szándékát legkésőbb május 18-ig a következő e-mail címek valamelyikén: zoldm@rkk.hu; nagye@rkk.hu

 

Mindenkit szeretettel várunk!

 

A szervezők


Helyszín: MTA KRTK RKI Dunántúli Tudományos Intézete, Pécs, Papnövelde u. 22.

Economics with policy - international seminar series organized by the Centre for Economic and Regional Studies

A monthly event, it features the presentation of an academic paper and a shortdiscussion. In this seminar, papers will be presented on diverse topics from international trade, regional development, competition, game theory to labor markets or education. A one hour presentation will be followed by a moderated policy discussion where the author and the moderator will discuss the policy relevant conclusions and potential applications in the European Union and Hungary.

„Vándorszeminárium” a KRTK három intézetének közös szervezésében - 2016. április 18.

A KRTK három intézetének közös szervezésében működő „vándorszeminárium” sorozat előadásain eltérő perspektívából, eltérő elemzési módszerekkel és eltérő diszciplínák keretei között vizsgálunk azonos vagy egymáshoz szorosan kapcsolódó jelenségeket. A mostani alkalom témája a migráció, helyszíne ezúttal Pécs.

DTI 70 jubileumi konferencia

2013. június 27-28. Pécs

Kiemelt híreink

Megkezdte működését a KSH-MTA KRTK kutatószoba

Megkezdte működését a KSH-MTA KRTK kutatószoba A KSH és az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont közös kutatószobája az MTA Humán Tudományok Kutatóházában működik, ahol kizárólag az MTA munkatársai dolgozhatnak a KSH közvetlen azonosításra nem alkalmas mikroadat-állományaival, az egyedi statisztikai adatok kiemelt szintű védelme, illetve az adatvédelemmel kapcsolatos előírások szigorú betartása mellett. A fejlesztés a KSH és az MTA KRTK több éves együttműködésének eredményeképpen, az MTA által biztosított források felhasználásával jött létre.

Newsletter 1/2018

Newsletter 1/2018 January - March

Álláshirdetés

A Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont a ″Közalkalmazottak jogállásáról szóló″ 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet tudományos segédmunkatárs / fiatal kutató munkakör betöltésére.

További híreink »