Események


Nézőpont kérdése? Válság(ok) és értelmezéseik az európai periférián

2017.11.06.

Meghívó

Az MTA KRTK RKI társadalmi egyenlőtlenségeket kutató horizontális műhelye és a Gazdaságföldrajzi Műhely közös szervezésében rendezendő vitaülésre

A vitaülés témája:
Nézőpont kérdése? Válság(ok) és értelmezéseik az európai periférián

Időpont: 2017.11.06. 11.00-15.00
Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza, Budapest, Tóth Kálmán utca 4. fsz. 11-12. terem  

A téma:
A kapitalizmus legutóbbi válsága rendszerszintű, előre kódolt, gazdasági átrendeződéssel és alapvető geopolitikai változásokkal járt – ebben a társadalomkutatók többsége egyetért –, sokak szerint azonban nem csupán egy korszak, hanem a kapitalizmus, mint társadalmi rendszer végét is jelent(het)i.  A visszaesés és az ezzel járó átrendeződés az európai periféria egészét érintette/érinti a magterület elhúzódó gazdasági válsága és változó globális státusza miatt, az elmúlt szűk egy évtizednek mégis eltérő makrogazdasági és politikai "kimenetei" voltak/vannak a kelet-közép-európai térségben, és ezt a térbeli differenciáltságot tovább erősítették társadalmi-térbeli polarizáció és marginalizáció folyamatai szubnacionális szinten. A válság időszakában ugyanakkor újraéledtek a viták az európai perifériák függőségét, strukturális problémáit és társadalmi konfliktusait újratermelő mechanizmusokról, ezek lehetséges értelmezéseiről/megközelítéseiről. Ezek kelet-európai perifériáról (itteni, "megélt" tapasztalatokból) kiinduló kritikái azonban csak szórványosak lelhetők fel a nemzetközi szakirodalomban.
A válság lehetséges értelmezései, konkrét társadalmi-térbeli következményei, továbbá az ezekhez kötődő viták legutóbbi válságon túlmutató tanulságai az európai perifériák számára mind a KRTK RKI társadalmi-térbeli egyenlőtlenségeket kutató műhelye, mind a Gazdaságföldrajzi Műhely számára fontos, megvitatandó kérdések. A vita reményeink szerint segíti nem csak a válság-irodalom átfogóbb és mélyebb megismerését, hanem az ahhoz kapcsolódó – a kelet-európai perifériáról, mint sajátos ismeretelméleti kontextusból kiinduló – kritikák megfogalmazását is.  

Vitakérdések
1.    Miben más 2008/13-as válság, mint a korábbiak?
2.    Vannak-e a válságnak kelet-közép-európai jellemzői, s ha igen, miben ragadhatók meg?  ilyenek?
3.    A válság térben egyenlőtlenül jelentkezett – és hatásai tovább mélyítették a társadalmi-térbeli egyenlőtlenségeket. Vannak-e általánosítható tanulságai a válságnak abban a tekintetben, hogy milyen típusú térségek az egyértelmű nyertesek és vesztesek, illetve miben ragadható meg előnyös/hátrányos helyzetük? Melyek a releváns térbeli léptékei a válság térben differenciált jelentkezése és következményei vizsgálatának? Alkalmasak-e az általunk használt térkategóriák a válság körülményeinek, ill. következményeinek feltárására?
4.    Milyen alternatívái lehetnek a neoliberális (és az átmenetileg, szórványosan alkalmazott keynesiánus) társadalom- és gazdaságpolitikáknak, amelyek enyhíthetik a válság katasztrofális társadalmi következményeit a poszt-tranzíciós kelet-közép-európai társadalmakban?

Műfaj: panelvita

A vitaindítókat tartják:  
•    Szabó Imre CEU, Department of Political Science
•    Gerőcs Tamás MTA KRTK Világgazdasági Intézet
•    Molnár Ernő, DE Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék 
•    Nagy Erika MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete

Moderátor: Czirfusz Márton MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött;  jelentkezni Vámosné Zöld Mártánál lehet  az alábbi e-mail címen: zoldm@rkk.hu 

Jelentkezési határidő: 2017.10.27.

Parkolási lehetőség: a Lurdy-ház parkolójában (10 perc séta a kutatóháztól)
Javasolt irodalom:

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00343404.2013.834044

http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=a7d72c85-752f-4e67-ba9d-fbe1ee611544%40sessionmgr101

http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0309132514564046

http://spot.colorado.edu/~bairj/Research_&_Publications_files/Commodity%20Chains%20and%20the%20Uneven%20Geographies%20of%20Global%20Capitalism%20A%20disarticulations%20perspective.pdf

http://vki.hu/files/download_945.html

 


Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza, Budapest, Tóth Kálmán utca 4. fsz. 11-12. terem

KTI szeminárium

2017.11.09.

Előadás:

Sebestyén Tamás
Aggregált ingadozás és koncentrált keresleti sokkok
Létezik-e célzott támadás a makroökonómiában?


Helyszín: Új helyszín! MTA Humán Tudományok Kutatóháza, Budapest, Tóth Kálmán utca 4. földszinti konferenciaterem

KTI szeminárium

2017.11.16.

Előadás:

Kőszegi Botond

Browsing versus Studying Offers


Helyszín: Új helyszín! MTA Humán Tudományok Kutatóháza, Budapest, Tóth Kálmán utca 4. földszinti konferenciaterem

Economics with policy - International seminar series

2017.11.23.

Lecture:

Matt V. Leduc (Aix-Marseille School of Economics, Aix-Marseille Université / GREQAM): Networked markets and relational contracts


Helyszín: new venue! - Budapest, Tóth Kálmán u. 4, 1097, ground floor room 13-14

Economics with policy - a new international seminar series organized by MTA KRTK

2017.12.07.

Lecture:

David Manlove (University of Glasgow)

Algorithms for Paired and Altruistic Kidney Donation in the UK

Abstract: A patient who requires a kidney transplant, and who has a willing but incompatible donor, may be able to 'swap' his or her donor with that of another patient in a similar situation. The UK Living Kidney Sharing Schemes (UKLKSS), run by the National Health Service Blood and Transplant, aim to find optimal sets of 'kidney exchanges' involving incompatible donor-patient pairs and also altruistic (non-directed) donors in the UK. In this talk we describe the computational techniques that we have used in order to construct optimal sets of exchanges for quarterly matching runs of the UKLKSS since July 2008. We also provide an overview of outcomes, showing the numbers of transplants that have been identified and that have proceeded from these runs.


Helyszín: Budapest, Tóth Kálmán u. 4, 1097, ground floor room 13-14

Economics with policy - international seminar series organized by the Centre for Economic and Regional Studies

A monthly event, it features the presentation of an academic paper and a shortdiscussion. In this seminar, papers will be presented on diverse topics from international trade, regional development, competition, game theory to labor markets or education. A one hour presentation will be followed by a moderated policy discussion where the author and the moderator will discuss the policy relevant conclusions and potential applications in the European Union and Hungary.

„Vándorszeminárium” a KRTK három intézetének közös szervezésében - 2016. április 18.

A KRTK három intézetének közös szervezésében működő „vándorszeminárium” sorozat előadásain eltérő perspektívából, eltérő elemzési módszerekkel és eltérő diszciplínák keretei között vizsgálunk azonos vagy egymáshoz szorosan kapcsolódó jelenségeket. A mostani alkalom témája a migráció, helyszíne ezúttal Pécs.

DTI 70 jubileumi konferencia

2013. június 27-28. Pécs

Kiemelt híreink

Álláshirdetés

A Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont a ″Közalkalmazottak jogállásáról szóló″ 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet tudományos segédmunkatárs / fiatal kutató munkakör betöltésére a Világgazdasági Intézetben.

Newsletter 3/2017

Newsletter 3/2017 July - September 2017

Elhunyt Illés Iván

Elhunyt Illés Iván Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy Prof. dr. Illés Iván, az MTA KRTK RKI kutató professor emeritusa, az MTA RKK egykori főigazgatója, a magyar regionális tudomány kiemelkedő alakja 2017. szeptember 22-én méltósággal viselt súlyos betegségben elhunyt.

További híreink »