Események


Smart City rendezvénysorozat előadása

2018.05.22.

Tisztelt Hölgyem/Uram, Kedves Kolléga!

Szeretettel várjuk a Magyar Urbanisztikai Társaság Győr-Moson-Sopron megyei csoportjának és az MTA KRTK RKI Nyugat-magyarországi Tudományos Osztály soron következő Smart City rendezvénysorozatának beszélgetéssel egybekötött előadására! Meghívó

Előadó

Dr. Tóth Péter
szociológus
Széchenyi István Egyetem
Keret Kulturális és Szabadidős Egyesület Győr

A teherkerékpár újrafelfedezése Európa városaiban

Kérjük, hogy a részvételi szándékát legkésőbb 2018. május 21-ig jelezze az alábbi oldalon!


Helyszín: 9022 Győr, Liszt Ferenc utca 10. - MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete Nyugat-magyarországi Tudományos Osztály

Vendégváró - MTA KRTK Világgazdasági Intézet

2018.05.24.

Előadás: Az EU támogatások hatása a magyar gazdaságra: 2007-2015

Előadók: László Csaba, vezérigazgató (Malcon Zrt.)
és Vértes András, elnök (GKI Gazdaságkutató Zrt.)

Kérjük, részvételi szándékát jelezze a vgi.titkarsag@krtk.mta.hu e-email címen.

További információk a www.vki.hu weboldalon.

 


Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4. földszint 13-14. terem

Budapest – és a maradék? A társadalmi-térbeli egyenlőtlenségek főváros-vidék dimenziója Magyarországon

2018.05.24.

Meghívó

 

Az MTA KRTK RKI társadalmi egyenlőtlenségeket kutató horizontális műhelye szervezésében rendezendő vitaülésre

 

A vitaülés címe:

Budapest – és a maradék? A társadalmi-térbeli egyenlőtlenségek főváros-vidék dimenziója Magyarországon

A téma:

A főváros-vidék megosztottságnak mély történelmi gyökerei vannak Magyarországon. A társadalmi-térbeli egyenlőtlenségek e dimenziója elválaszthatatlanul összekapcsolódott a perifériás kapitalizmus kereteinek formálódásával, az államszocializmus térbeli szerveződésével – majd újratermelődött a posztszocialista átmenet társadalmi viszonyai között.  Utóbbi folyamat megragadható a társadalmi viszonyok legtöbb metszetében, a tőkefelhalmozás és a migráció folyamataiban, a vállalati kapcsolatrendszerekben, az állami intézmények szerveződésének hatalmi viszonyaiban, az információáramlás és a tudástermelés térbeli egyenlőtlenségeiben stb. A főváros/vidék dichotómiára épülő, az azt (gyakran hallgatólagosan) eleve létezőként elfogadó érvelések a közéleti és a tudományos diskurzusokban maguk is hozzájárulnak az egyenlőtlenségek és az azokat fenntartó hatalmi viszonyok újratermeléséhez. Ezért – elfogadva azt a kritikai társadalomkutatói álláspontot, amely szerint a társadalmi egyenlőtlenségek feltárásán túl szerepet kell vállalnunk ezek enyhítésében-kezelésében is – műhelyvitánk során olyan összetett, függőségre, kizsákmányolásra, reciprocitásra stb. épülő viszonyrendszereket igyekszünk feltárni, amelyek ma meghatározzák a főváros és az azon „kívül” létező Magyarország közötti különbségeket, és formálják az ezzel kapcsolatos közbeszédet, illetve a tudományos vitákat is. 

 

Vitakérdéseink:

(1)    Milyen indikátorok mentén ragadható meg a főváros-vidék egyenlőtlenség? Mennyiben relevánsak ezek a különbségeket újratermelő társadalmi-térbeli folyamatok/viszonyok megragadására? Milyen alternatíváink vannak?

(2)    Kik (mely társadalmi csoportok, ill. szervezetek) a kulcsszereplői a dichotómia újratermelődésének? Milyen módon aknázzák ki a főváros-vidék különbségeket? Egyértelműek-e ebben a viszonyrendszerben a hatalmi viszonyok? Miben/mennyiben függ a főváros az azon kívüli folyamatoktól, szereplőktől? Melyek a fővárosi/azon kívüli szereplők közötti konfliktusok színterei (mire irányulnak a konfliktusok és milyen keretek között manifesztálódnak)? Mi volt a kimenete a „feltérképezett” konfliktusoknak?

(3)    Mennyiben és miben tekinthetők sajátosnak a magyarországi viszonyok – figyelembe véve, hogy a metropolisz-térségek gazdasági és politikai súlya növekszik Európában és azon kívül is? 

 

Vitaindítók:

Füzér Katalin, PTE BTK TMI Szociológia Tanszék

Pósfai Zsuzsanna, Kritikai Városkutatás Műhely

Nagy Gábor, MTA KRTK RKI ATO Békéscsabai Kutatócsoport

 

Korreferátum: Mihály Melinda, MTA KRTK RKI ATO Békéscsabai Kutatócsoport

 

Moderátor: Jelinek Csaba, MTA KRTK RKI KÉTO, Budapest

 

A részvétel ingyenes, de kérünk mindenkit, hogy jelezze előre részvételi szándékát legkésőbb május 18-ig a következő e-mail címek valamelyikén: zoldm@rkk.hu; nagye@rkk.hu

 

Mindenkit szeretettel várunk!

 

A szervezők


Helyszín: MTA KRTK RKI Dunántúli Tudományos Intézete, Pécs, Papnövelde u. 22.

KTI szeminárium

2018.05.24.

Koen Declerq (KU Leuven)
Gender differences in applying for STEM programs in higher education: evidence from a policy shift in Hungary (with Júlia Varga)

Abstract
We study how admission policies differently affect enrollment decisions of men and women and how these policies can increase enrollment of women in STEM programs. We apply our analysis to Hungary, where 44% of men and only 11% of women preferred a STEM program in their first year in higher education. We investigate how a policy reform that limited access to subsidized non-STEM programs, differently affected application decisions of men and women. We find that the reform reduced the number of students applying to higher education, and especially discouraged participation of women. After the reform, more men and women applied to STEM programs or non-subsidized non-STEM programs in which they have to pay tuition fees. This latter effect is more larger for women. We proceed by estimating a structural model to analyze how the responsiveness to admission probabilities in application decisions differs between men and women, and find that women are more sensitive to admission probabilities. We estimate the model on a sample before the policy reform and externally validate the model on the cohort affected by the reform. Finally, we use the model to simulate the impact of alternative admission policies on enrollment in STEM programs.


Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. fszt. K13 terem

MTA KRTK „Economics with policy”

2018.05.31.

Program:

14:00-14:45 Dr. Tatyana Bystrova (Ural Federal University, Ekaterinburg, Russia)
Growth or development: Philosophical fundamentals of modern urban processes

Abstract:
The lecture aims at correlating philosophical and urbanistic development notions. While quantitative indicators help explain urban growth processes, urban development is explained by qualitative ones. Current welfare indicators like happiness (R. Florida), integrity of object and space environments (D. Brook, V. L. Glazychev, and others), health and ecological activities, education, openness and others are often unquantified. Their existence proper signifies moving both cities and urban studies to a new level, since they are connected with development rather than growth.
However, while these ideas may seem a nice metaphor for experts, they need additional arguments. In order to make them approach relevance, we resort to the history of the concept formation. This enables us to observe how successful urban existence depends on the accurate interpretation of, or on random coincidence with authoritative philosophical and theoretical sources. Relying of practical concepts on the present philosophic-methodological basis makes it possible to avoid direct borrowing from available approaches to develop a city (for example, everyone is engaged in territorial branding, or organizes a City Day, or employs the Creative City concept of Charles Landry, etc.) and to consider the peculiarity of each party as much as possible when there is the similarity of instruments, objectives and their fulfilment strategy.
In this presentation, we analyze 3 approaches:
– Reduction or Specification?
– Organicism or controlled systematicity?
– Evenness or unevenness?
The principal historic-cultural development interpretations are highlighted, and the significance of this concept for enhancing the modern urban environment is shown. The author proves that referring to philosophical development interpretations by experts provides the highest degree of specification and feasibility of urban projects.

14:45-15:30 Viola Larionova (Ural Federal University, Ekaterinburg, Russia)
Agglomeration Effects and Socioeconomic Potential for Sustainable Development of Small Cities

In the context of agglomeration processes taking place nowadays the problems of preserving small cities, their self-determination and the search for unique development paths are of major concern. It is small cities that occupy a significant part of urbanized territories in the world and mainly determine the level of social and economic development and the population welfare of the countries. Small cities in the surroundings of big agglomeration centers are experiencing strong problems connected with outflow of population, the lack of qualified personnel, decrease of the economic growth rate, deterioration of the investment climate and quality of living environment. Only some of these cities can follow a sustainable development strategy by choosing one of the alternative favorable scenarios, which include, in particular, the strategy of a small city as a part of an agglomeration with clear positioning and defining its role, functions and benefits.
The research is devoted to evaluation of agglomeration effects and potential of social and economic development of the urban territory using the case of Yekaterinburg agglomeration which includes one of the biggest Russian cities with population of about 1.5 million people and its city-satellites of the first and the second belts (in the vicinity of 60 km from Yekaterinburg). All these small cities are different in population, industry scale and level of socio-economic development. The crisis of old industrial areas caused by technological changes of the early 21st century, has led to the bankruptcy of their enterprises and population outflow from these cities, but they still have a considerable technical, industrial potential and significant natural and human resources for their sustainable development in new economic environment.
An urban agglomeration refers to a complex multicomponent dynamic system with different economic relations, transport and cultural bonds which can maximize its effect by means of integrity and cooperation. Large cities provide greater opportunity for economies of scale, availability of quality human capital, cluster effects, innovation processes and knowledge spillover, but under certain conditions smaller cities can also achieve some of the agglomeration effects which can play an important role in territory development.
On the basis of mathematical modelling the authors define dominant trends of economic development of the city- satellites of Yekaterinburg and the agglomeration as a whole, cluster them into different subgroups according to their social and economic potential and create a model of the territory development in midterm period. Using official statistic data on municipal development the time–dependences of socioeconomic development indicators for all cities of Yekaterinburg agglomeration were studied, and clustering was made with the help of Kohonen Self-Organizing Networks. To measure the level of agglomeration economies we used the Cobb-Douglas model, which allowed estimating elasticities of supply of labor and capital in the cities of the agglomeration.
Defining the tendencies of the agglomeration formation on the basis of system approach and citizens’ views allows justified optimal decision making on the strategic and tactic issues of the small cities’ development. The results of the research can be used by the cities’ administrative bodies to find the most appropriate and effective form of interaction between municipalities.

15:30-16:30 Nagy Erika–Nagy Gábor: Neoliberal European urbanism meets local strategies on the periphery – Culture and tourism-centred urban development in Gyula, Hungary (MTA KRTK RKI, Békéscsaba)


Helyszín: Research Centre for Economic and Regional Studies - 7621 Pécs, Papnövelde u. 22. - Conference room

Economics with policy - international seminar series organized by the Centre for Economic and Regional Studies

A monthly event, it features the presentation of an academic paper and a shortdiscussion. In this seminar, papers will be presented on diverse topics from international trade, regional development, competition, game theory to labor markets or education. A one hour presentation will be followed by a moderated policy discussion where the author and the moderator will discuss the policy relevant conclusions and potential applications in the European Union and Hungary.

„Vándorszeminárium” a KRTK három intézetének közös szervezésében - 2016. április 18.

A KRTK három intézetének közös szervezésében működő „vándorszeminárium” sorozat előadásain eltérő perspektívából, eltérő elemzési módszerekkel és eltérő diszciplínák keretei között vizsgálunk azonos vagy egymáshoz szorosan kapcsolódó jelenségeket. A mostani alkalom témája a migráció, helyszíne ezúttal Pécs.

DTI 70 jubileumi konferencia

2013. június 27-28. Pécs

Kiemelt híreink

Economics with policy - international seminar series organized by the Centre for Economic and Regional Studies

A monthly event, it features the presentation of an academic paper and a shortdiscussion. In this seminar, papers will be presented on diverse topics from international trade, regional development, competition, game theory to labor markets or education. A one hour presentation will be followed by a moderated policy discussion where the author and the moderator will discuss the policy relevant conclusions and potential applications in the European Union and Hungary.

Álláshirdetés

A Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont a ″Közalkalmazottak jogállásáról szóló″ 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet tudományos segédmunkatárs / fiatal kutató munkakörök betöltésére.

KRTK Hírlevél 2018/I. negyedév

KRTK Hírlevél 2018/I. negyedév A tartalomból: Pillanatkép a nők társadalmi, gazdasági helyzetéről, Kutatási beszámoló: A közoktatás indikátorrendszere, Bemutatkozik az Adatbank, Hírek, kitüntetések, Könyvismertetés, Eseménynapló január—április, Válogatás friss publikációinkból, Programajánló

További híreink »